Club Info

Doel van de club

Doelstelling

Fodiac heeft tot doel haar leden te stimuleren door:
* Onderlinge kontakten te bevorderen.
* Ervaringen in een kameraadschappelijke geest uit te wisselen.
* Eigen werk op forums te bespreken.
* Uitstappen zoals: voorjaarswandeling, herfstwandeling, bezoek aan een stad, modellen dag e.a. in te richten.
* Lezingen door gastsprekers te organiseren.
* Presentaties van andere fotografen te bezoeken.
* Een jaarlijks fotosalon in te richten, waar de werken van het afgelopen jaar ten toongesteld worden.

Workshops


De club bezit een studio waar regelmatig workshops gegeven worden.
We geven dan korte demo's over photoshop, slideshows maken, digibeelden verzorgen, enz.
We hebben een 'Hoge Resolute TV' voor lessen door leden of gastsprekers.
Op dat grote scherm worden ok beelden vertoond en besproken/beoordeeld.
Elk lid kan en mag via de club-pc en groot scherm zijn/haar ervaringen delen, uitleg of les geven.
Of we gaan naar externe workshops van FgA in Zoersel.

Ontstaan


De fotoclub werd gesticht op 22 oktober 1969 binnen het Davidsfonds Oevel al onderafdeling "Fotografie'. In 1974 kreeg de club de naam FODIAC. Deze werd dan nog eens gewijzigd naar FODIAC-OEVEL.

Tot in 2006 werd de analoge fotografie beoefend, daarna zijn we overgeschakeld naar digitale fotografie.

Connecties

De club is verbroederd met de Fotoclub Oirschot in Nederland.
De fotografische contacten worden onderhouden met het uitwisselen van foto's en deze worden om beurten in ieders clublokaal besproken.


We zijn aangesloten bij Fotogroep Antwerpen vzw


Waar, Wanneer

Lid worden

Het lidmaatschap bedraaqt €30-/jaar.
ledere geinteresseerde met en basiskennis van de fotografie en een digitale spiegelreflex-, systeemcamera kan lid
worden.

(Momenteel zitten we op ons maximale ledenaantal.)

Vergaderingen

Elke eerste en derde dinsdag van de maand in ons clublokaal aan de "St-Michielsstraat 8 te Oevel" om 20.00 uur.
Deze vergaderingen worden door het bestuur maandeliks voorbereid zodat er steeds en afwisselend programma is.
Ok worden regelmatig workshops bijgewoond, gegeven door FgA in Zoersel.
Het bestuur vergadert 1x per maand.